Vyzkoušet
ZDARMA

„Do you speak gym?“ aneb Pojmy z posilovny

Trénink
2. 2. 2018

3+1 (2+1, …)
Rozdělení tréninku. 3 po sobě jdoucí dny je trénink, 4. (následující) je volný den. Cyklus se opakuje.

Supersérie
Kombinace 2 různých cviků po sobě bez přestávky. Přestávka mezi odcvičením jednoho cviku a začátkem cviku druhého je zredukována jen na přechod mezi nářadím.

Tri-set
Jedná se o obdobu supersérie s tím rozdílem, že místo 2 po sobě jdoucích cviků vykonáváte cviky 3.

Gigantická série
Je to seskupení 4–6 cviků, které se absolvují kruhovým systémem s min. přestávkami mezi nimi.

Vynucené opakování
Vynucené opakování spočívá v principu cvičit v sérii až za hranici přirozených možností svalů. Po „svalovém selhání” pomůže s dalšími opakováními váš sparing partner.

Drop-set (shazovací série)
Je to kulturistická metoda pro pokračování ve cviku snížením váhy v momentě, kdy se dosáhne tzv. svalového selhání.

Excentrická fáze
Jedná se o fázi cviku, kdy se svaly protahují. Nejčastěji je to fáze, kdy se zátěž vrací zpět do výchozí polohy. Boj s gravitací. 

Koncentrická fáze
Jedná se o fázi cviku, kdy se svaly zkracují (zatínají). Nejčastěji je to fáze zdvihání zátěže.

 

 

Tempo
Určuje rychlost vykonávání cviku. Konkrétně jeho excentrická a koncentrická fáze + jeho krajní pozice. Většinou se udává ve formátu typu: 3011
Tzn. 3 = čas excentrické fáze (v sekundách)
0 = čas na konci excentrické fáze (krajní poloha)
1 = čas koncentrické fáze
1 = čas v krajní poloze při koncentrické fázi, vědomé zatnutí svalu

TUT
„Time Under Tension" je celkový čas zatížení svalu během série. Zahrnuje všechny fáze (excentrickou, koncentrickou i krajní). Pokud provádíme 10 opakování tempem 3011, tak TUT= 50 sekund.

Rest-pause
Je to metoda zvýšení intenzity tréninku. Jedná se o rozdělení jedné série na více „minisérií” s krátkými přestávkami mezi nimi. Po dosažení „svalového selhání” si cvičenec udělá krátkou nezbytnou pauzu, po které je schopen udělat ještě několik dalších opakování. Tento proces se může v rámci jedné série opakovat víckrát.

Objemovka (objemová příprava)
Jedná se o mimosoutěžní část přípravy kulturistů, při které se usiluje o zvýšení objemu svalů. Nepochopením její podstaty dochází častokrát jen k nekontrolovanému „žraní”. To je nejčastější omyl, který se v oblasti fitness objevuje. Správně jde o příjem kvalitní potravy v kalorickém nadbytku za účelem nabrat kvalitní svalové hmoty s minimálním (optimálním) přírůstkem tuku.

WOD
”Workout Of The Day” – s touto zkratkou se můžeme setkat nejčastěji v CrossFitu. Zkratka označuje rozpis tréninku daného dne.

Bodybuilderský slang
Boulders – slangový výraz pro velká, kulatá ramena.
Wheels – název pro horní část nohou (dobře rozvinuté stehenní svalstvo).
Cheating – nevyužívá se striktní technika provedení cviku, ale zátěží pohybujeme pomocí švihu (energií celého těla).
Cheat day – neboli „prasečák” je den, kdy člověk nedodržuje striktní jídelníček (zásady zdravé stravy), ale dopřeje si vše, na co má chuť.
Sparing partner – osoba, která vám pomáhá při cvičení, ideálně člověk, který je na podobné výkonnostní úrovni.

Podělte se s přáteli
Sdílet na Facebooku
Všechny články