Vyzkoušet
ZDARMA

Klouby, šlachy, vazy a všechno, co jste o nich chtěli vědět

Trénink
2. 2. 2018

Pokud jde o silový trénink, šlachy a vazy jsou nezbytné. Jsou velmi podobného složení, ačkoliv mají různé funkce. Významně pomáhají s procesem svalového natažení a smrštění. Šlachy, ale i vazy, jsou uzpůsobeny k pasivní stabilizaci kloubů.

Šlachy spojují konce svalů s kostní tkání a můžeme si je představit jako něco podobného tvrdému pásku.

Pokud jsou šlachy správně vyvinuty, mají velmi dobrou pružnost a sílu. Šlachy v podstatě způsobují to, že se kosti pohybují. Šlachy přenášejí zatížení, které vzniká při tahu ve svalech. Šlachy se obvykle posílí společně se svaly, ale pokud je požadováno velké zvýšení síly a svalového objemu, je třeba se na ně zaměřit samostatně. Zranění šlach jsou poměrně častá u těch, kteří používají anabolické steroidy a velmi rychle zvyšují hmotu a sílu svalů, ale nikoliv šlach. Je tedy jasné, že je třeba je trénovat odděleně, nezávisle na svalech. Naopak šlachy mohou být i daleko silnější než svaly a to může mít za následek svalové ruptury. Proto je při zvyšování vah v tréninku velmi důležité začleňovat i trénink šlach než trénovat výhradně s těžkými vahami nebo s takovými, které zvedáte již s lehkostí.

Kterýmkoliv z těchto přístupů může dojít k prasknutí šlach nebo svalů. Kromě toho nějaké větší přírůstky hmoty nebudou možné, pokud přístupy nezkombinujete. Praskliny šlach jsou velmi vážné a průměrná doba hojení je až kolem 50 týdnů.

Vazy si můžeme představit jako tvrdší šňůrovitá vlákna s větší flexibilitou. Propojují nebo svazují kosti s klouby a umožňují pohyb v určitém směru.

 

 

Silový trénink jako prevence úrazů

Silový trénink je součástí sportu již po mnoho let. Především pro jeho pozitivní vliv na rychlost, sílu, obratnost a svalovou hmotu. Často je však přehlížen jeho vliv na prevenci úrazů. Během silového tréninku se pohybují klouby dle rozsahu pohybu proti odporu, svaly tak vynakládají nutnou energii, aby skrze jejich stažení pohybovaly kostmi. Silový trénink může být prováděn za použití různých typů odporu– se zařízením nebo bez něj. Silový trénink se používá k posílení svalů, šlach, kostí, vazů a ke zvýšení svalové hmoty.

Silový trénink by měl být zařazován do přípravy ve všech sportovních odvětvích, a to nejen v těch silových. Zvýšení rychlosti, síly, obratnosti a svalové vytrvalosti bude přínosem pro sportovce všeobecně. Existují různé druhy silového sportu. Druhy silového tréninku jsou také různé. Jsou definovány podle typu odporu a použitého zařízení (za pomoci strojů, činek, ale také s vlastní vahou).

 

Jak v silovém tréninku předejít zraněním?

Silový trénink například v atletice je dnes běžnou praxí. Výhody jsou zřejmé, a navíc se jedná i o ideální způsob, jak trénovat i mimo sezónu. Silový trénink zlepšuje pevnost svalů, šlach, a dokonce i vazů a kostí. Silnější svaly a šlachy pomáhají udržet správné postavení těla a chrání kosti a klouby během pohybu nebo nárazu. Kosti díky tréninku zesílí a vazy jsou pružnější a během dynamického pohybu pak lépe absorbují eventuální nárazy.

Pokud je během některé aktivity nebo některého cviku některá část těla používána méně, může se stát slabou vzhledem k ostatním částem těla. Problém nastává ve chvíli, kdy je tato oblast (ať už jde o svaly, vazy, klouby či konkrétní kost) náhle do činnosti zapojena. Tato oblast nemůže a nezvládne takto na ni kladené náhlé zatížení a dojde k poranění. Silový trénink pomocí vyváženého programu eliminuje tyto slabiny a zajistí rovnováhu těla pro činnosti, které chcete dělat. Nucená silová kontrakce s maximálním nasazením silnějšího svalu může také zavinit poškození slabšího svalu z důvodu nemožnosti vyvinout potřebný protitah.

Svalová disbalance je jednou z nejčastějších příčin zranění. Svalová nerovnováha má také vliv na klouby a kosti v důsledku abnormálního tahu při pohybu kloubu v nepřirozeném směru. Silnější svaly způsobí tah kloubu v tomto směru, což povede k protažení protilehlých vazů a napnutí těch podpůrných. Ty pak mohou vést k chronické bolesti a nepřirozenému opotřebení kostí. Vyvážený silový tréninkový program pomůže čelit těmto efektům a posílí slabší svaly.

 

 

Tréninkový program

Pro vyvinutí velké síly a tím i svalové hmoty je důležité se specializovat na cvičení, která kladou důraz na hlavní svalové skupiny, jako jsou stehna, hrudník, záda a ramena. Dřepy, bench press, mrtvý tah, veslování v předklonu a tlaky na ramena s velkou činkou jsou zjevné příklady komplexních cviků, které kladou důraz na tyto svalové skupiny.

Aby však bylo možné vyvinout sílu šlach a vazů, která povede k větší síle v následných trénincích a nakonec většímu svalovému nárůstu, vznikla myšlenka provádět cviky v kratším rozsahu pohybu. Krátký rozsah pohybu vám umožní použít větší váhu, přičemž větší důraz bude během cviku kladen spíše na šlachy a vazy než na svalové partie.

Myšlenkou takovéhoto tréninku je postupně zvyšovat rozsah pohybu ve stejném čase. Dobrým příkladem bude cvik bench press, na kterém si krátký rozsah pohybu ilustrujeme. Použití silové klece je pro tento způsob cviku ideální (aby bylo možno činku kdykoliv odložit). Umístěte si lavičku přímo pod činku ve stojanu a činku si nastavte tak, abyste negativní fázi začínali s plně protaženými pažemi. Zvolte si váhu, která je dostatečně těžká, a dokončete šest opakování. Dobrým pravidlem je snížit laťku každý týden o 1/6 celkové délky vašich paží.

Podělte se s přáteli
Sdílet na Facebooku
Všechny články